Tiếng Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc
Học TRUNG CẤP TIẾNG TRUNG
TIẾNG TRUNG VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Ngày 23 Th07, 2020

Với Xu thế hội nhập ngoại ngữ trở thành tấm vé "vạn năng" giúp cho người lao động đi xin việc được thuận lợi và cũng giúp chất lượng lao động của chúng ta được nâng cao trong mắt nhà tuyển dụng

VIDEO

ĐỐI TÁC CỦA AKI