Trung cấp Tiếng Anh

Trung cấp Tiếng Anh

Trung cấp Tiếng Anh
Thông tin Tuyển sinh trung cấp tiếng Anh
Tuyển sinh: Trung cấp tiếng Anh - Hệ chính quy.
Ngày 11 Th07, 2020

Việt Nam hội nhập càng sâu rộng với thế giới, các nước đổ vào đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều. Theo đó cơ cấu chuyển dịch ngành nghề cũng có sự thay đổi, nhân sự giỏi ngoại ngữ luôn được săn đón nhiệt tình. Chính vì vậy học Trung cấp ngoại ngữ tiếng ANH là một nhu cầu cấp bách hiện nay. Chúng tôi liên tục tuyển sinh các lớp hệ TRUNG CẤP CẤP TIẾNG ANH hệ chính quy như sau:

VIDEO

ĐỐI TÁC CỦA AKI