XÉT TUYỂN TRUNG CẤP

XÉT TUYỂN TRUNG CẤP

XÉT TUYỂN TRUNG CẤP
Trung cấp Tiếng Anh
Tuyển sinh: Trung cấp tiếng Anh - Hệ chính quy.
Ngày 11 Th07, 2020

Việt Nam hội nhập càng sâu rộng với thế giới, các nước đổ vào đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều. Theo đó cơ cấu chuyển dịch ngành nghề cũng có sự thay đổi, nhân sự giỏi ngoại ngữ luôn được săn đón nhiệt tình. Chính vì vậy học Trung cấp ngoại ngữ tiếng ANH là một nhu cầu cấp bách hiện nay. Chúng tôi liên tục tuyển sinh các lớp hệ TRUNG CẤP CẤP TIẾNG ANH hệ chính quy như sau:

XÉT TUYỂN TRUNG CẤP
Trung cấp tiếng Nhật
Tuyển sinh: Trung cấp tiếng Nhật Bản - Hệ chính quy.
Ngày 11 Th07, 2020

Việt Nam hội nhập càng sâu rộng với thế giới, các nước đổ vào đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều. Theo đó cơ cấu chuyển dịch ngành nghề cũng có sự thay đổi, nhân sự giỏi ngoại ngữ luôn được săn đón nhiệt tình. Chính vì vậy học Trung cấp ngoại ngữ tiếng NHẬT là một nhu cầu cấp bách hiện nay. Chúng tôi liên tục tuyển sinh các lớp hệ TRUNG CẤP CẤP TIẾNG NHẬT BẢN hệ chính quy như sau:

XÉT TUYỂN TRUNG CẤP
Trung cấp tiếng Hàn
Tuyển sinh: Trung cấp tiếng Hàn quốc - Hệ chính quy.
Ngày 11 Th07, 2020

Việt Nam hội nhập càng sâu rộng với thế giới, các nước đổ vào đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều. Theo đó cơ cấu chuyển dịch ngành nghề cũng có sự thay đổi, nhân sự giỏi ngoại ngữ luôn được săn đón nhiệt tình. Chính vì vậy học Trung cấp ngoại ngữ tiếng HÀN QUỐC là một nhu cầu cấp bách hiện nay. Chúng tôi liên tục tuyển sinh các lớp hệ TRUNG CẤP CẤP TIẾNG HÀN QUỐC hệ chính quy như sau:

XÉT TUYỂN TRUNG CẤP
Trung cấp tiếng Trung
Những nhóm nghành HOT liên quan đến tiếng Trung Quốc- cơ hội cho những bạn đam mê và lựa chọn tiếng Trung.
Ngày 06 Th11, 2020

Ngoại ngữ luôn là một trong những công cụ then chốt giúp bạn dễ dàng xin việc ở bất kỳ một công ty nào, môi trường nào.

VIDEO

ĐỐI TÁC CỦA AKI